Ontwerp zonder titel 43

Privacybeleid

1. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

1.1 Persoonlijke informatie die we verzamelen Bij het verlenen van onze diensten kan Van Bach Finance persoonlijke informatie verzamelen, zoals naam, contactgegevens, adres, belastinggegevens en andere financiële informatie. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

1.2 Doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie We verzamelen persoonlijke informatie om onze diensten te leveren, te factureren, onze klanten te ondersteunen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze bedrijfsactiviteiten te beheren en te verbeteren. We gebruiken de verstrekte informatie alleen voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij we toestemming hebben van de betreffende persoon of wanneer de wet dit vereist.

2. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

2.1 Openbaarmaking aan derden Van Bach Finance deelt persoonlijke informatie alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, het nakomen van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betreffende persoon. We zorgen ervoor dat derden die toegang hebben tot persoonlijke informatie deze vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

2.2 Wettelijke openbaarmaking In bepaalde gevallen kan Van Bach Finance wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie openbaar te maken, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel, een juridisch proces of een verzoek van een overheidsinstantie.

3. Gegevensbeveiliging

Van Bach Finance neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of vernietiging. We gebruiken beveiligde communicatie- en opslagsystemen en zorgen ervoor dat onze medewerkers op de hoogte zijn van de noodzaak om persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

4. Bewaartermijn van persoonlijke informatie

We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen we ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie op een veilige en vertrouwelijke manier wordt verwijderd.

5. Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie die bij Van Bach Finance wordt bewaard. Dit omvat het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Cookies en trackingtechnologieën

Onze website kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Door onze website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan veranderingen in wet- en regelgeving of om onze privacypraktijken aan te passen. De meest recente versie van het privacybeleid zal altijd beschikbaar zijn op onze website. We raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op:

Van Bach Finance Adres:
Steijnlaan 149,
2571 RB Den Haag

Telefoonnummer: 
070 200 40 11

E-mail:
info@vanbachfinance.nl

Wij streven ernaar om uw vragen en zorgen met betrekking tot privacy snel en adequaat te behandelen.